TAM LOT CARTONTAM LOT CARTON

Tấm lót carton 2 lớp, 3 lớp, 5 lớp

Price: Contact

Tấm lót thùng carton để chứa đựng thực phẩm không bị xê dịch, trầy xước, kê hàng hóa, đựng thực phẩm

Description

Tấm lót thùng carton để chứa đựng thực phẩm không bị xê dịch, trầy xước, kê hàng hóa, đựng thực phẩm