THUNG CARTON 3 LOP KHONG INTHUNG CARTON 3 LOP KHONG IN

Thùng carton 3 lớp không in

Price: Contact

Thùng carton 3 lớp không in dùng để đựng các sản phẩm may mặc, nông sản, thực phẩm….

Description

Thùng carton 3 lớp không in dùng để đựng các sản phẩm may mặc, nông sản, thực phẩm….