thung carton 5 lop inthung carton 5 lop in

Thùng carton 5 lớp in

Price: Contact

Thùng carton 5 lớp in chữ hoặc logo công ty 1 màu hoặc nhiều màu nhằm thể hiện nội dung bên trong của sản phẩm như: màu sắc, kích cỡ, tên hàng, số lượng trong 1 thùng, nơi sản xuất….

Description

Thùng carton 5 lớp in chữ hoặc logo công ty 1 màu hoặc nhiều màu nhằm thể hiện nội dung bên trong của sản phẩm như: màu sắc, kích cỡ, tên hàng, số lượng trong 1 thùng, nơi sản xuất….