THUNG CARTON 5 LOP KHONG INTHUNG CARTON 5 LOP KHONG IN

Thùng carton 5 lớp không in

Price: Contact

Thùng carton 5 lớp không in dùng để đựng các sản phẩm may mặc, nông sản, thực phẩm….

Description

Thùng carton 5 lớp không in dùng để đựng các sản phẩm may mặc, nông sản, thực phẩm….