TAM LOT CARTONTAM LOT CARTON

Tấm lót carton 2 lớp, 3 lớp, 5 lớp

Giá: Liên hệ

Tấm lót thùng carton để chứa đựng thực phẩm không bị xê dịch, trầy xước, kê hàng hóa, đựng thực phẩm

Mô tả

Tấm lót thùng carton để chứa đựng thực phẩm không bị xê dịch, trầy xước, kê hàng hóa, đựng thực phẩm