thung carton 3 lopthung carton 3 lop

Thùng carton 3 lớp in

Giá: Liên hệ

Thùng carton 3 lớp in chữ hoặc logo công ty 1 màu hoặc nhiều màu nhằm thể hiện nội dung bên trong của sản phẩm như: màu sắc, kích cỡ, tên hàng, số lượng trong 1 thùng, nơi sản xuất….

Mô tả

Thùng carton 3 lớp in chữ hoặc logo công ty 1 màu hoặc nhiều màu nhằm thể hiện nội dung bên trong của sản phẩm như: màu sắc, kích cỡ, tên hàng, số lượng trong 1 thùng, nơi sản xuất…. Thùng carton 3 lớp dùng để đựng các sản phẩm may mặc, nông sản, thực phẩm….