THUNG CARTON 3 LOP KHONG INTHUNG CARTON 3 LOP KHONG IN

Thùng carton 3 lớp không in

Giá: Liên hệ

Thùng carton 3 lớp không in dùng để đựng các sản phẩm may mặc, nông sản, thực phẩm….

Mô tả

Thùng carton 3 lớp không in dùng để đựng các sản phẩm may mặc, nông sản, thực phẩm….